કડવાભાને ગજબની બિમારી | KADVABHA NE GAJAB NI BIMARI || GUJARATI COMEDY VIDEO ||
in

કડવાભાને ગજબની બિમારી | KADVABHA NE GAJAB NI BIMARI || GUJARATI COMEDY VIDEO ||

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️કડવાભાને ગજબની બિમારી | KADVABHA NE GAJAB NI BIMARI || GUJARATI COMEDY VIDEO ||
કડવાભા ને ગજબની બિમારી | KADVABHA NE GAJAB NI BIMARI || GUJARATI COMEDY VIDEO ||

Like, share & Comment

મિત્રો અમારો આ કોમેડી વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર જરૂર કરજો આભાર …

ACTING: લાલભાઈ, વાઘુભા, ટીનાજી, વિકાજી

STORY Direction: કમલેશ સુલતાન

new comedy,funny desi boys

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

26 Comments

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️