ખર્ષા વાળુ બૈરૂ Full Funny Adivasi GUJARATi Comedy  Video || Divan bhuriya || nabali comedy
in

ખર્ષા વાળુ બૈરૂ Full Funny Adivasi GUJARATi Comedy Video || Divan bhuriya || nabali comedy
0 (0)ખર્ષા વાળુ બૈરૂ Full Funny Adivasi GUJARATi Comedy Video || Divan bhuriya || nabali comedy
ખર્ષા વાળુ બૈરૂ Full Funny Adivasi GUJARATi Comedy Video || Divan bhuriya || nabali comedy

8821994694 👈संपर्क करें 👈 Mukesh bhai prajapati ,👈 कपड़े की खरीदी साड़ी जींस टीशर्ट लेने के लिए || श्याम कलेक्शन बरर्जर मंडोर रोड

(1)Directror): Divan bhuriya
sunil sangod

(2)Actor) :Divan bhuriya
:Sunil sangod

(3)( cameraman) (Sunil sangod

(4) Video edit) :Sunil sangod

(5) Story contents): Divan bhuriya
: sunil sangod

(6) Editing) : sunil sangod

દાહોદ ની દેસી ભાષા || Desi ગુજરાતી કોમેડી વિડિયો

(દાહોદ વાળા નીકોમેડી)

જય જોહાર || જય આદિવાસી

વંદે માતરમ્

જય માતાજી

જય જવાન: જય કિસાન

mp वाले और गुजरात वाले लोग जय हिन्द जय भारत

#Divanbhuriya || #Sunil sangod #Desicomedy

#Sr Sunil Sangod#

#Desi comedy#

#Funny comedy#

#Gujarati comedy#

#Hindi comedy#

#દિવાળીરંગોળી Comedy video

#નબળોપોલીશ #comedy

#પોલીશ Comedy #Video

#Drama comedy#

#onlycomedy#

#asiacomedy#

#Hashycomedy#

#Mnoranjancomedy#

#Adivasicomedy#

#Fullfunnycomedy video#

#Divan bhurya ni comedy#

#sunil sangod Ni comedy#

#V K bhurya#Nahar song new#

#Rahul Bhirya #Stylish Timli Dance#

#Full desi comedy#

#Sarpans Parsar karva gayo#

#Divan Bhurya New comedy#

#Nabalo Desi vaalo#

#Full funny desi comedy hd#

#nabali#Comedy video

#nabali Viral #Comedy

#divanbhuriya Comedy video

#divanbhuriya ni comedy

#Sunilsangod comedy

#nabali#Comedy video

#nabali Viral #Comedy

#divanbhuriya Comedy video

#divanbhuriya ni comedy

#Sunilsangod comedy

#Aadivasi#Story comedy video

#નબળો#અને#નબળી#કોમેડી

#દીવાનભુરીયા કોમેડી #વિડિયો

#newComedy#Video Divan bhuriya

#ViralComedy Video

#AadivasiTimli song

#gujarati #Aadivasi Timli

#Timli #Vkbhuriya

#Rahulbhuriya timli dance

#નબળો50વાળો desi

#નબળો વાળો desi કોમેડી

#નબળો 50વાળો Comedy

#ગુજરતી#કોમેડી#દેસી#નબળો

#આદિવાસી#કોમેડી#દાહોદ કા દેસી #દીવાનભુરીયા

વળા વિડિયો દેસી નબળો કોમેડી સુનીલ સંગોડ કોમેડી

#દેસી દિવાન ભુરીયા કોમેડી 2023

#nabali #Comedy video 2022

#Sunil sangod #Comedy

#Hello friends video pasand Aye to video ko like aur share subscribe kar dena hamare channel ko#

Thenkyu

Friends

जय जोहार

जय आदिवासी

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

YouTube👈sr sunil official 👈

#Dahod ka desi Divan bhuriya Ki comedy video,#Sunil sangod comedy video,નબળી કી કોમેડી વિડિયો,50 વાળો નબળો comedy,આદિવાસી ગુજરાતી કોમેડી વિડિયો,divan bhuriya 2023,#Divan bhuriya 2023 ki comedy video,દિવાન ભુરીયા નો વિડીયો,divan bhuriya timli song,#Sunil sangod 2022

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

25 Comments

Load more comments