વાઘુભા ને નેળ ખોળતા હેડુ આયુ હાથમા | VAGHUBHA NE NER KHORTA || GUJARATI COMEDY VIDEO || DESI COMEDY
in

વાઘુભા ને નેળ ખોળતા હેડુ આયુ હાથમા | VAGHUBHA NE NER KHORTA || GUJARATI COMEDY VIDEO || DESI COMEDY
0 (0)વાઘુભા ને નેળ ખોળતા હેડુ આયુ હાથમા | VAGHUBHA NE NER KHORTA || GUJARATI COMEDY VIDEO || DESI COMEDY
વાઘુભા ને નેર ખોરતા આયુ હાથ મા હેડુ | VAGHUBHA NE NER KHORTA || GUJARATI COMEDY VIDEO || DESI COMEDY

Like, share & Comment

મિત્રો અમારો આ કોમેડી વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર જરૂર કરજો આભાર …

ACTING: લાલભાઈ, વાઘુભા, ટીનાજી, વિકાજી

STORY Direction: કમલેશ સુલતાન

new comedy,funny desi boys

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

48 Comments

Load more comments