વેમીલા બૈરાંનો ઘરવાળો ઉપડ્યો જાનમાં  | VEMILA BAIRANO GARVADO UPADYO JANMA ||  ભાગ -૫૬
in

વેમીલા બૈરાંનો ઘરવાળો ઉપડ્યો જાનમાં | VEMILA BAIRANO GARVADO UPADYO JANMA || ભાગ -૫૬

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️વેમીલા બૈરાંનો ઘરવાળો ઉપડ્યો જાનમાં | VEMILA BAIRANO GARVADO UPADYO JANMA || ભાગ -૫૬
વહેમીલા બૈરાંનો ઘરવાળો ઉપડ્યો જાનમાં | VEMILA BAIRANO GARVADO UPADYO JANMA || GUJARATI COMEDY VIDEO || ભાગ -૫૬

Like, share & Comment

મિત્રો અમારો આ કોમેડી વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર જરૂર કરજો આભાર …

ACTING: લાલભાઈ, વાઘુભા, ટીનાજી, વિકાજી

STORY & DIRECTION: કમલેશ સુલતાન

gujarati comedy video,comedy video,વહેમીલા બૈરાંનો ઘરવાળો ઉપડ્યો જાનમાં,વહેમીલા બૈરાં,vagubha comedy,vagu bha comedy,vagubha ni comedy,vaghubha ni comedy,vaghubha ni comedy new,ladava bha comedy,vagubha na comedy video,metha bha comedy,vagubha vlog,gujarati comedy,lalaji comedy,new gujarati comedy,bina panchal comedy,kadvabhani comedy

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

49 Comments

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️