సార్ మూవీ రివ్యూ | SIR Movie Review | Dhanush | Samyuktha | Venky Atluri | Nippu Nagaraj
in

సార్ మూవీ రివ్యూ | SIR Movie Review | Dhanush | Samyuktha | Venky Atluri | Nippu Nagaraj

సార్ మూవీ రివ్యూ | SIR Movie Review | Dhanush | Samyuktha | Venky Atluri | Nippu Nagaraj

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️సార్ మూవీ రివ్యూ | SIR Movie Review | Dhanush | Samyuktha | Venky Atluri | Nippu Nagaraj
SIR Movie Review

#sirmoviereview #vaathireview

sir movie review,sir movie public talk,hero dhanush

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

22 Comments

  1. నిప్పు అన్నా నీ మీదా నిన్నటి వరకు రెస్పెక్ట్ ఉండేది….. ఇప్పుడు అది కుడా లేదు… సినిమా చాలా బాగుంది… ప్రతీ మూవీ లో చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటాయి అలా అని ఇంత చెత్త రివ్యూ ఇవ్వకు….. మద్య తరగతి వాళ్ళ చదువు జీవితాలు గురించి… బాగానే తీశారు….. ఈ మూవీకి ఇలాంటి రివ్యూలు ఇస్తావని అనుకోలేదు…….. ఇష్టం పొయ్యింది నీ ఛానల్ మీద…….

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️