ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳ | Shankar Ambiger Jamkhandi | Uttarkarnataka | Comedy Video |
in

ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳ | Shankar Ambiger Jamkhandi | Uttarkarnataka | Comedy Video |

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳ | Shankar Ambiger Jamkhandi | Uttarkarnataka | Comedy Video |
#shankarambigercomedy #uttarkarnataka #comedyvideo #kannadacomedy #comedy #jamkhandi

Artist
Shankar Ambiger
Shivuputra Ambiger
Danesh Hegade
Chikkanna kallyani
Kumar Kadapatti

Script and direction
Shankar Ambiger

Thanks to
Dj Darshan tumkur
Yallappa koli chanal

[vid_tags]

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

23 Comments

  1. Super ri Annara….❤
    ಆದರೆ ಮಲ್ಲು ಜಾಮಕಂಡಿ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಆ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ವೀಡಿಯೊಗಳು. ನೀವು ಮಲ್ಲು ಜಮಖಂಡಿ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಹೃದಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣಾ…..ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ.❤❤❤❤❤

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️