കള്ളുഷാപ്പിലെ ചട്ടി ചോറ്  | Chatti Choru Recipe | Shappu Style | Kishore Cooking
in

കള്ളുഷാപ്പിലെ ചട്ടി ചോറ് | Chatti Choru Recipe | Shappu Style | Kishore Cooking

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️കള്ളുഷാപ്പിലെ ചട്ടി ചോറ് | Chatti Choru Recipe | Shappu Style | Kishore Cooking
Hi friends, today kishore’s cooking vlog share shappu style chatti choru recipe in malayalam, watch this kerala style chatti choru recipe and comment your feedback, for more cooking videos subscribe kishore vlog.

___________________________________________________________
◆◆For Business Enquiries, Contact◆◆
◆ Email –
[email protected]
_________________________________________________________
Channel Partner : DSTAR NETWORK PVT. LTD

|| ANTI-PIRACY WARNING ||
This content is Copyrighted to Dstar Network. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the same.
_________________________________________________________
© 2023 DSTAR Network Pvt.Ltd. All rights reserved.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

chatti choru recipe malayalam,chatti choru recipe,chatti choru malayalam,chatti choru,food vlog,shappu,kallu shappu,recipe,kerala style,malayalam,cooking,kishore cooking,kishore food channel,kishore vlogs

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

40 Comments

  1. നിങ്ങളുടെ കള്ള് ഷാപ്പിലെ food പത്ത് പൈസക്ക് ഇല്ലട്ടോ പൊടിമീൻ ആണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.കരീമീൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് അല്ല ഒരു രുചിയും ഇല്ല. പിന്നെ കപ്പയും കറിയും കൊള്ളാം. ആകെ മൊത്തം പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം ഞാൻ ഇന്ന്‌ 16/5/22 1.30 food കഴിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന കമന്റ് ആണ് ഇത്🙏

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️