പുത്തൻ പാട്ടുകൾ | Latest Malayalam Film Songs
in

പുത്തൻ പാട്ടുകൾ | Latest Malayalam Film Songs
0 (0)പുത്തൻ പാട്ടുകൾ | Latest Malayalam Film Songs
01 Pinnenthe 0:01
Film: Ellam Sheriyakum
Lyrics: B K Harinarayanan
Music: Ouseppachan
Singer: K S Harisankar

02 Kannu 04:48
Film: Visuddha Mejo
Lyrics: Suhail Koya
Music: Justin Varghese
Singer: Adheef Muhamed

03 Para Para Para Paarupenne 08:05
Film: Varayan
Lyrics: Harinarayanan B K
Music: Prakash Alex
Singer: Mathai Sunil, Bijibal, Jibin Gopal , Madhu Paul, Vijay Jacob, Poby, Prakash

04 Illamazha chattin 12:45
Film: Kochaal
Lyrics: Santhosh Varma
Music: P S Jayahari
Singer: Pradeep Kumar, Nithya Mammen

05 Thaalimaala 17:07
Film: Kuri
Lyrics: B K Harinarayanan
Music: Vinu Thomas
Singer: Haricharan

06 Ee Raavum 21:16
Film: Ullasam
Lyrics: B K Harinarayanan
Music: Shaan Rahman
Singer: Akbar Khan

07 Otta Mundu 25:16
Film: Visuddha Mejo
Lyrics: Suhail Koya
Music: Justin Varghese
Singer: Jassie Gift, Vaikom Vijayalakshmi

08 Elaveyiloli Nee 29:04
Film: Kshanikam
Lyrics: Dr.Sheeja Vakkom
Music: Dr.V T Sunil
Singer: K S Harishankar

09 Oru Mathranin 33:18
Film: Siddy
Lyrics: Vinayak Sasikumar
Music: Ramesh Narayan
Singer: Madhushree Narayan

10 Sundari Penne 36:44
Film: Lal Jose
Lyrics: Joe Paul
Music: Binesh Mani
Singer: Sid Sreeram

11 Madhuraadhari 41:15
Film: Karlmarx Bhakthanayirunnu
Lyrics: Santhosh T Kasi
Music: Manikandan Ayyappa
Singer: Sooraj Santhosh

12 Earan Kaattin 45:26
Film: Gila
Lyrics: Shinoy
Music: Manu Krishna & Shinoy
Singer: K S Harishankar, Sruthy Sasidharan

13 Varavayi Nee 48:27
Film: Sara’s
Lyrics: Joe Paul
Music: Shaan Rahman
Singer: Vineeth Sreenivasan, Divya Vineeth

14 Ithal 51:45
Film: Koora
Lyrics: Vishnu V P
Music: Nithin Peetambaran
Singer: Vijay Yesudas, Sruthi Peetambaran

15 Thaanne Thaanne Njaan 57:02
Film: Ellam Sheriyakum
Lyrics: B K Harinarayanan
Music: Ouseppachan
Singer: William Francis

#malayalamfilmsongs #satyamjukebox #latestmalayalamfilmsongs

Subscribe Now

Satyam Jukebox:

Satyam Videos:

Satyam Audios:

Follow us

Satyam Audios Facebook –

Satyam Audios Twitter –

Satyam Audios Website –

Satyam Audios Pinterest –

Pinnenthe,Kannu,Para Para Para Paarupenne,Illamazha chattin,Thaalimaala,Ee Raavum,Otta Mundu,Elaveyiloli Nee,Oru Mathranin,Sundari Penne,Earan Kaattin,Varavayi Nee,Thaanne Thaanne Njaan,Ellam Sheriyakum,Visuddha Mejo,Varayan,Kochaal,Kuri,Ullasam,Siddy,Lal Jose,Sara’s,latest malayalam songs,malayalam film latest songs,malayalam popular songs,malayalam trending songs,film songs latest,malayalam hit songs,latest movie songs,satyam audios latest songs

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

48 Comments

Load more comments