ගණිකාවකගේ ජිවිත කතාව  | Latest Short Movie Review 2022 | Sheelavathi කතාව සිංහලෙන් inside baiscope
in

ගණිකාවකගේ ජිවිත කතාව | Latest Short Movie Review 2022 | Sheelavathi කතාව සිංහලෙන් inside baiscope

ගණිකාවකගේ ජිවිත කතාව  | Latest Short Movie Review 2022 | Sheelavathi කතාව සිංහලෙන් inside baiscope

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️ගණිකාවකගේ ජිවිත කතාව | Latest Short Movie Review 2022 | Sheelavathi කතාව සිංහලෙන් inside baiscope
Our Facebook Page –
Story By AadhanCinema –
ගණිකාවකගේ ජිවිත කතාව | Latest Short Movie Review 2022 | Sheelavathi කතාව සිංහලෙන් inside baiscopes

Video එක බැලුවට ගොඩක් Thanks. video එක හොදනම් channel එක Subscribe කරගෙන යන්න. තව මේවගේ videos බලන්න කැමතිනම් පහලින් Comment එකක් දාගෙන යන්න. Music වලින් Channel එක Movies Review වලට මාරු කරන්න කියල හැදුවේ. Music වලට ආස උනත් music දාල Channel එක Monetize කරන්න බැ. ඒකනිසා අකමැත්තෙන් උනත් Channel එකේ Content එක මාරු කරනවා. ඒ වගේම Channel එකේ Name එකත් Inside බයිස්කෝප් කියල ඉදිරියේදී මාරු කරනවා. ඔයාල මගේ Channel එකට මෙතෙක් ලබල දීපු ආදරය ඉදිරියේදීත් ලබාදෙයි කියල බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවගේම හැම සතියකම ඉරිදා හවස බයිස්කෝප් කතාවකින් ඔයාලව හම්බවෙන්න එන්නම්. සියලුදෙනාට සුබ දවසක්.

If you would like to remove any movie clips i have used in this video, send a email to [email protected] and your clips will be removed immediately. We have invested lot of time and effort to raise this channel. Please don’t give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips or raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am happy to give the revenue to you.

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not transformative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however, given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are trans-formative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.

sinhala movie review,sinhala film review,movie review sinhala,film review sinhala,film review in sinhala,movie review in sinhala,sinhala talkies money heist,sinhala moviecaps,inside cinema,movie explained in sinhala,movies sinhala review,films review sinhala,horror movies sinhala review,best movies sinhala review,zombie movies sinhala review,sinhala movie caps,movie explanation in sinhala,girl in the basement sinhala movie review,Forbidden Love Anamika sinhala, Baiscope TV, movie 2022, Forbidden Love Anamika 2021, love story sinhala, Haseen Dillruba 2021, Haseen Dillruba

#inside_baiscpe #film_review_sinhala #movie_review_sinhala

inside cinema,sinhala pedia,sinhala talkies,sl reviewer,home cinema,sl movie review,bakamoonalk,cinema talkies,movie review in sinhala,movie review sinhala,sinhala movie review,film review sinhala,movie story review in sinhala,sinhala film review,movie explanation in sinhala,explanation movie in sinhala,movie story in sinhala,movie explain sinhala,Inside Baiscope,review,Latest Short Film,short movies,short,movies,films,real story,short movies 2022

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

34 Comments

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️