ជំរើសបទ ហេងពិទូ ២០២២ | Heng PiTou 2022 - New Song
in

ជំរើសបទ ហេងពិទូ ២០២២ | Heng PiTou 2022 – New Song
0 (0)ជំរើសបទ ហេងពិទូ ២០២២ | Heng PiTou 2022 – New Song
ចូលចិត្តគ្រប់បទ ស្រលាញ់គ្រប់បទ

00:00 | ភ្លេចថាយើងបែកគ្នា
03:56 | ស្រលាញ់គេម្នាក់ឯង
07:54 | ស៊ាំនឹងខូចចិត្ត
12:28 | មនុស្សល្អដូចអូនមិនសមស្រលាញ់បង
17:00 | ត្រលប់រកគេវិញចុះ
20:44 | គឺអូន
26:33 | ថែសង្សារគេ
30:55 | សម្ពាធសញ្ញា ( + )
35:12 | ត្រលប់រកគេវិញចុះ
39:05 | គេចង់
43:13 | មិត្តភក្ក័សំណព្វ
46:50 | អាងអីអាងបែក
51:10 | ហត់នឹងឈ្លោះគ្នា
55:51 | ទីបំផុត
59:58 | កុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹង
_________________________________________
សូមអភ័យទោសចំពោះកំហស់ខុសឆ្គង ច្រើនបទពេកវង្វេងអស់
_____________
#ភ្លេចថាយើងបែកគ្នា #ស្រលាញ់គេម្នាក់ឯង #ស៊ាំនឹងខូចចិត្ត #មនុស្សល្អដូចអូនមិនសមស្រលាញ់បង #ត្រលប់រកគេវិញចុះ #គឺអូន #ថែសង្សារគេ #សម្ពាធសញ្ #គេចង់ #មិត្តភក្ក័សំណព្វ #អាងអីអាងបែក #ហត់នឹងឈ្លោះគ្នា #ទីបំផុត #កុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹង #hengpituo #pituo #khmersong #songsad #sadsong

heng pitou,ហេង ពិទូ

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

13 Comments

Load more comments